ตัวอักษรของเรา

เพื่อนรัก

ผมยินดียินดีขนส่ง A Co., ltd
A-ค่าขนส่งเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ส่งต่อบริษัทจัดการ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ เราจัดการกับอากาศค่าขนส่ง ขนส่ง รวม พิธีการศุลกากร Express และ Courier คลังสินค้า รถขนส่ง กระจาย สินค้าโลจิสติกส์ โครงการส่งต่อขนส่งสำหรับสินค้าทุกชนิด

เรามีดีเชื่อมต่อกับตัวแทนชื่อเสียงทั่วโลก และทำให้ให้บริการ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเรามูลค่า

เรามีดีเชื่อมต่อกับตัวแทนชื่อเสียงทั่วโลก และทำให้ให้บริการ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเรามูลค่า

ด้วยความเคารพ

อาหลิน


ข่าว